PŘEDSTAVENÍ

Měsíčník Kalendář vychází od roku 1994. Je tedy v regionu své „působnosti“ již tradičním periodikem, které si získalo své pravidelné čtenáře. Ti jsou zvyklí, že zde najdou komplexní informace o aktuálním společenském dění na Liberecku a Jablonecku. Časopis obsahuje především pravidelné měsíční programy kulturních a sportovních zařízení, škol, sdružení, dále pak informace o společenských akcích, zajímavostech a dění v regionu. Je zde i prostor pro inzerci komerčních subjektů.

Časopis má zhruba 80 stran a vychází v nákladu cca 5 000 ks, který je vždy celý vyprodán. Jak nám potvrzují výzkumy sledovanosti jednotlivých tiskovin, čtou každý výtisk průměrně tři až čtyři lidé. Lze tedy říci, že Kalendář Liberecka čte v průměru 17 000 čtenářů. Vysokou účinnost reklamy v Kalendáři Liberecka zaručuje fakt, že časopis obsahuje pravidelné měsíční programy, je tedy aktuální celý měsíc a čtenáři se k němu průběžně vracejí.