KONTAKTY

Vydává:

Kalendář Liberecka, spol. s r. o.,
Papírová 537
460 01 Liberec 2
Tel.: 482 416 671
fax.: 482 416 677
e-mail: vecko@kallib.cz

šéfredaktorka:

Jana Patková, tel.: 482 416 683, 602 471 280
email: jaanyk70@gmail.com

redakční rada:

Pavel Michal – redakce@kallib.cz
Martina Michalová – 602 175 808, michalova_m@volny.cz

obchodní zástupci:

Hana Fadrhoncová – 482 416 675, 733 771 989
mail: hana.fadrhoncova@kallib.cz